Almegårds kaserne og forsvaret på Bornholm har betydet rigtig meget får både Rønne og Bornholm. Både økonomisk og arbejdsmæssigt men også socialt og kulturelt!

Kasernen/forsvaret har været, og er stadig, en af bornholmsk største arbejdspladser, og den har haft en helt afgørende betydning for Bornholms udvikling. Især på grund af alle de soldater der har bosat sig på Bornholm.

Uden dem havde Bornholm set helt anderledes ud i dag!

Mange af dem der har været soldater på Bornholm, har også været udsendt på internationale missioner. Dette gælder især for soldater tjenestegørende i nyere tid (siden 1990)

Desværre har kasernen og alle tidligere og nuværende soldater/veteraner kun fået anerkendelse i begrænset omfang her på øen.

Gennem de sidste to år har FC Granatchok, som er et fodboldhold bestående af veteraner med tilknytning til veteranhjem København, været på træningslejr på Bornholm og spillet fodboldkampe mod, og haft socialt samvær med, nuværende og tidligere tjenestegørende veteraner bosiddende på Bornholm.

I alt deltog ca. 150 veteraner i træningslejren i 2015.

En personkreds med stor tilknytning til kasernen (tidligere soldater gennem mange år) har været ansvarlige for træningslejrene.

Med baggrund i de sidste års aktiviteter, er den selvejende institution Soldat for Danmark (SfD) dannet på opfordring fra flere af de deltagende veteraner.

Soldat for Danmark’s formål er derfor at skabe anerkendelse for nuværende og tidligere tjenestegørende soldater og veteraner!

Soldat for Danmark har hjemsted i Rønne, har nationalt virke, men især fokus på Bornholm!