Soldat- og veteranfestival på Bornholm 2016

Soldat for Danmark er i gang med at planlægge en soldat- og veteranfestival på Bornholm 2016.

Festivallen vil blive afviklet i perioden torsdag d. 11/08 – søndag d. 14/08 2016.

Festivallen vil sætte fokus på anerkendelse af soldater og veteraner som har gjort tjeneste på Almegårds kaserne i Rønne.

Læs mere om det andetsteds på hjemmesiden.

 

Etablering af støtteforeningen Soldat på Bornholm

Soldat for Danmark har etableret støtteforeningen ”Soldat på Bornholm” som er et klubtilbud for alle tidligere og nuværende tjenestegørende soldater på Bornholm.

Målet med støtteforeningen, hvis medlemskab er gratis, skal være et skabe forum for attraktive tilbud fra erhverslivet og fritids- og kulturlivet.

Ligeledes vil der blive arrangeret foredrag samt idræts- og kulturaktiviteter.

Målet er at nå 500 medlemmer i 2016 og 1.000 medlemmer i 2017.

 

Superligaaftale med Divisionsforeningen

Soldat for Danmark er i forhandling med Divisionforeningen omkring indgåelse af en aftale der blandt andet indebærer at der en gang om året tilgår Soldat for Danmark 30 billetter pr. superligaklub til til en superligakamp hvor veteraner vil blive anerkendt og påskønnet.

 

Bornholmerdag i Brøndby

Soldat for Danmark er i forhandling, og tæt på underskrift, med Brøndby IF, om en aftale hvor Bornholm bliver tema i en superligakamp i foråret 2016.

Læs mere andet sted på hjemmesiden.

 

Soldatercafé

Soldat for Danmark vil i løbet af 2016/2017 etablere en soldatercaé på Bornholm, som skal drives af nuværende og tidligere soldater/veteraner, og være samligssted for Soldat for Danmarks og støtteforeningen Soldat på Bornholms medlemmer og arrangementer samt være alment mødested.

 

Foredrag

Soldat for Danmark vil arrangere spændende og interessante foredrag for nuværende og tidligere soldater/veteraner på Bornholm, med start efteråret 2016.

 

Veteranløb

Soldat for Danmark vil senest i 2017 åarrangere et veteranløb på Bornholm, som anerkendelse til alle de veteraner som har været på internationale missioner.

Etablering af støtteforeningen Soldat på Bornholm

Soldat for Danmark overvejer at etablere en internethjemmeside med forsvarspolitiske nyheder og indlæg.

Beslutningen bliver truffet i løbet af 2016.