Bornholms Regionskommune har nedsat en arbejdsgruppe, hvor både formanden for Soldat for Danmark, Richardt Sølvertorp og daglig leder for Soldat for Danmark, Kim Bjelstrand deltager.

Nedenfor følger den vedtagne veteranpolitik.

D.16/3 2016 bliver Lokalt Veteranforum stiftet. Lokalt Veteranforum bliver den paraplyorganisation som skal varetage veteranpolitikken på Bornholm.

 

DEFINITION

 

Ved en veteran forstås en person, der – som enkeltperson eller i en enhed – har været udsendt i mindst én international mission. Personen kan fortsat være ansat i forsvaret eller anden myndighed, men kan også være overgået til det civile uddannelsessystem, arbejdsmarked eller andet.

(Alle, der har mulighed for at erhverve et veterankort)

 

 

BÆRENDE PRINCIPPER

 

Bornholms Veteranpolitik

  • er en fælles politik for myndigheder, frivillige organisationer og andre relevante aktører på Bornholm af betydning og relevans for veteraner,
  • er et supplement til den nationale veteranpolitik, og fortrinsvis for den anerkendende indsats,
  • har fokus på hele målgruppen, raske som syge veteraner
  • har en lokal forankring

 

 

FORMÅL

 

Det overordnede mål med Bornholms Veteranpolitik er at supplere den nationale veteranpolitik gennem aktiviteter på Bornholm, der hovedsageligt har sit udspring i de deltagende organisationer og myndigheder.

 

ORGANISATION

 

Der etableres et Veteranforum med bred repræsentation af de respektive myndigheder og organisationer på veteran-området. Veteranforum vil koordinere og understøtte de forskellige aktørers planer og aktiviteter, skabe grundlag for samarbejde, partnerskaber og sikre en koordination af de aktiviteter, der henvender sig til både veteraner og deres pårørende.

 

AKTIVITETER

 

  • Repræsentantskabsmøder i tilknytning til den årlige flagdag 5. september, herunder med valg af repræsentanter til Veteranforum
  • Aktiviteter som led i den officielle flagdag, evt. som medarrangør
  • Aktiviteter målrettet et bredt udsnit af veteraner og deres pårørende, f.eks. foredragsvirksomhed og motionsløb
  • Synliggørelse og varetagelse af særlige behov og interesser blandt veteraner
  • Deltagelse i det landsdækkende Veteranforum

 

 

SEKRETARIAT og RESSOURCER

 

Bornholms Regionskommune varetager sekretariatsfunktionen for Bornholms Veteranforum.

Aktiviteterne gennemføres med midler stillet til rådighed af de deltagende myndigheder og organisationer, samt tilvejebragt fra fonde og andre eksterne finansieringskilder.